Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

Foto: Colourbox
23.06.17

Fremskrivning af PSO-tariffen

I forbindelse med PSO-aftalen fra november 2016 blev det vedtaget, at PSO-tariffen udfases frem mod 2022, hvor alle omkostninger vil blive dækket via Finansloven.
22.06.17

Vækstpakke til jordbruget

Landbrug & Fødevarer opfordrer nu regeringen til at bruge en del af det økonomiske råderum i 2025-planen til at fremtidssikre Danmark.
19.06.17

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for jordbrugserhvervet og hele samfundet. Der er nu åbnet for ansøgning til ansøgningsrunde II med frist den 24. august 2017 kl. 12.00.
Foto: Colourbox
19.06.17

Kampen mod madspild

Nytænkende aktører kan snart søge om tilskud på op til 500.000 kr. til projekter, der kan minimere madspild i alle led fra jord til bord.

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat