Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

Foto: Colourbox
14.07.17

danskgartneri.dk går på sommerferie

Fra i dag holder vi sommerpause her på hjemmesiden, men vender tilbage i begyndelsen af august måned.
14.07.17

Forvirring omkring den nye forsøgsordning for dyrkning af Cannabis til medicinsk brug

Lægemiddelstyrelsen fik den 12. juli skrevet på deres hjemmeside, at den Cannabis der vil blive produceret under forsøgsordningen efterfølgende skal destrueres. Der skulle med andre ord ikke være nogen sammenhæng mellem forsøgsproduktionen og forsøgs medicin ordningen.
Foto: Colourbox
13.07.17

Tilskud til skov, læhegn og biodiversitet

Miljøstyrelsen administrerer fire tilskudsordninger, som skal gøre det økonomisk attraktivt at plante skov og læhegn og at forbedre biodiversiteten på naturarealer. Disse ordninger er i øjeblikket åbne for ansøgning.
10.07.17

Import- og handelsforbud mod rynket rose

Miljøstyrelsen har fremlagt et forslag til en ændring af Naturbeskyttelsesloven, der skal gøre det muligt at oprette en række forbud mod invasive arter, som er uønskede i Danmark. Lovændringen indgår i Handlingsplan mod invasive arter fra 2017

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat