Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

Foto: Colourbox
22.05.18

Miljøstyrelsens brev om udnyttelse af genetiske ressourcer

Miljøstyrelsen har udsendt andet brev om spørgsmål vedrørende udnyttelse af genetiske ressourcer eller viden fra tredjelande, som hører under EU’s ABS-forordning (Access and Benefit Sharing). Vi har forsøgt her at samle op på, hvad du skal gøre med brevet.
Cannabis
18.05.18

Bekendtgørelse om dyrkning og fremstilling af medicinske cannabisprodukter

Sundheds- og Ældreministeriet har haft en bekendtgørelse i høring om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter.
17.05.18

Lilleholt har fundet en ny departementschef

Direktør i Energistyrelsen Morten Bæk forlader sin stilling for at blive departementschef hos Lars Christian Lilleholt i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
11.05.18

Tilskud til investeringer i miljøteknologi

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort ansøgningsmaterialet til miljøteknologiordningen for gartnerier, som genåbner den 3. august 2018. Her kan du se, hvad det er muligt at søge om tilskud til i 2018.

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat