Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

Foto: Colourbox
23.08.17

Høring og dialog om brug af pesticider i BNBO (Boringsnære beskyttelseszoner)

Miljøstyrelsen har en høring i gang som har til formål at give staten hjemmel til at udpege områder med drikkevandsbeskyttelse hvor der kan sættes krav om anvendelse af pesticider
Foto: Colourbox.com
23.08.17

Revision af landzonevejledningen

Erhvervsstyrelsen har påbegyndt arbejdet med at revidere landzonevejledningen
22.08.17

Ansøgningsfristen for læhegn og småbeplantninger forlænges

Miljøstyrelsen har besluttet at rykke ansøgningsfristen for ansøgninger til ordningen med tilskud til læhegn og småbeplantninger fra den 3. september til den 15. september 2017
22.08.17

Energinet planlægger ny gasrørledning

Projektet ”Baltic Pipe” skal give mulighed for at transportere gas fra Norge til Polen via Danmark. Hvis din ejendom ligger inden for projektområdet, opfordres du til at kontakte Dansk Gartneri

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat