Foto: Colourbox

Autorisation af sprøjteførere

Alle brugere og købere af sprøjtemidler skal autoriseres digitalt i løbet af de næste fire år. Hvis man ikke autoriserer sig nu, skal man underskrive en tro- og loveerklæring for at købe og bruge professionelle sprøjtemidler.

Håndtering af affald og spildevand i Odense

Odense Kommune har udsendt et notat til alle gartnerier om håndtering af affald og spildevand i en midlertidig periode i årene 2016-2017.

Planloven bliver moderniseret

Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt et udkast til et lovforslag om modernisering af planloven i høring. Hensigten er at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe udvikling og vækst i hele Danmark under fortsat hensyntagen til natur og miljø.

Åbent Landbrug 2016

To gartnerier og en frugtplantage inviterede indenfor ved Åbent Landbrug for at gøre børn og voksne klogere på, hvordan dansk frugt og grønt produceres.

Foto: Colourbox

Erhvervspolitik i Dansk Gartneri

Vil du være med til at fortsætte en succesfuld energieffektivisering i erhvervet og samtidig sikre erhvervet de bedste rammevilkår?

Foto: Colourbox

Ledig stilling i Dansk Gartneri

Vil du arbejde for en fortsat succesfuld energieffektivisering i erhvervet og sikre erhvervet de bedste rammevilkår?

Bestyrelse

Læs mere om medlemmerne af Dansk Gartneris bestyrelse.

Kontingent

Læs mere om, hvilke typer medlemskab Dansk Gartneri kan tilbyde, og hvad kontingentet er.