Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

16.04.18

Ny vækstplan for økologi

Med 39 tiltag i en ny vækstplan for dansk økologi og mere end 1 mia. kr. til omlægning til økologi vil regeringen og Dansk Folkeparti styrke Danmarks økologiske position.
13.04.18

Esben Lunde Larsen på gartneribesøg

Den 9. april 2018 var miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på gartneribesøg hos Graff Kristensen.
13.04.18

Informationsmøder om stald- og miljøteknologiordninger

Landbrugsstyrelsen afholder infomøder om tilskudsordningerne modernisering af kvægstalde, miljøteknologi til gartnerier m.v. og etablering af løsdrift i farestalde, som alle åbner for ansøgning i sommeren 2018.
Foto: Colourbox
13.04.18

Landsbyer skal gøres levedygtige

Udvalget for levedygtige landsbyer har afleveret 17 anbefalinger til, hvordan regeringen, kommunerne og de enkelte lokalsamfund kan skabe stærke og levedygtige landsbyer og dermed bidrage til regeringens ambition om vækst og udvikling i hele Danmark.

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat