Økologi: Nabotjek af frugt- og bærproduktion

Landbrugsstyrelsen har gennemført et nabotjek som en del af Fødevare- og Landbrugspakkens initiativer for at understøtte udviklingen af den økologiske sektor

 

For at få et billede af, om der er fair konkurrence og sammenlignelige regler for dyrkning af økologisk frugt og bær, blev det i forbindelse med Fødevare- og landbrugspakken besluttet, at der skulle gennemføres et nabotjek i udvalgte EU-medlemslande.

Landbrugsstyrelsen har modtaget svar fra seks lande (Sverige, Nederlandene, Polen, Estland, Finland og Italien) om bl.a. deres afgifter, tilskud til alternative plantebeskyttelsesmidler, forebyggelse af spredning af pesticider samt om deres arealtilskud. De væsentligste resultater var, at:

  1. Danmark og Sverige er de eneste lande, som har pesticidafgifter, og at Danmark opkræver de højeste satser. Der ses nærmere på den danske pesticidafgift i 2017, hvor denne skal evalueres.
  2. Italien og Nederlandene har ligesom Danmark initiativer til udvikling af alternative plantebeskyttelsesmidler. Det kan komme til at betyde, at økologerne kan bruge nogle midler, der er mindre belastende for miljøet end dem, der anvendes i dag. I Danmark er det muligt at søge tilskud til udvikling og godkendelse af disse midler.
  3. Der har ikke kunnet identificeres klare regler i landene med henblik på at forebygge spredning af pesticider ift. økologisk produktion. Miljøstyrelsen er dog bekendt med visse krav i Tyskland. I Danmark er der fra august i år indført krav om at anvende særlige dyser ved sprøjtning med prosulfocarb.

Endvidere viste det sig, at de lande, der har svaret, har et lavere arealtilskud til økologisk frugt- og bærproduktion end Danmark. Efterfølgende er Landbrugsstyrelsen dog blevet opmærksom på, at der findes andre EU-lande, som har et højere tilskud end Danmark.   

EU
Pesticider
Økologi