Foto: Colourbox

Regeringen vil lette skatten

Regeringen foreslår at lempe skatten på arbejde og på køb af nye biler. Det er hovedpunkterne i den skattereform, JobReform fase II, som regeringen har præsenteret i dag.

Reformen indeholder lempelser af især skatten på arbejde og på køb af nye biler. Derudover ønsker regeringen at sænke marginalskatten, så det bedre kan betale sig at gøre en ekstra indsats, ligesom det bedre skal kunne betale sig at spare op til pension.

Konkret foreslår regeringen at indføre et nyt, målrettet jobfradrag, som vil give danskere med relativt lave arbejdsindkomster en skattelempelse på op til 4.500 kr. om året. Derudover foreslås loftet over beskæftigelsesfradraget afskaffet. Det vil betyde en sænkelse af skatten på den sidst tjente krone med omkring 2,7 pct.-point.

Ud over lavere skat på arbejde indeholder JobReform fase II også en lempelse af registreringsafgiften. Som det er i dag, udgør registreringsafgiften for personbiler 105 pct. af de første 106.600 kr. af bilens værdi, mens værdien derover pålægges en afgift på 150 pct. Regeringen foreslår at afskaffe den høje afgift på 150 pct. og samtidig nedsætte den lave sats til 100 pct., så der fremover kun er én afgiftssats.

Endelig vil regeringen følge op på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet, som blev indgået tidligere på året. Det skal bedre kunne betale sig at spare op til pension med et nyt, ekstra fradrag for pensionsindbetalinger.

Lovgivning
Investering og finansiering