Regeringens erhvervs- og iværksætterudspil

Regeringen har fremlagt et erhvervs- og iværksætterudspil som supplement til det skattepolitiske udspil, Jobreform II, som regeringen præsenterede tidligere på ugen. Lavere takster for Storebælt er et af elementerne.

Den faste forbindelse over Storebælt spiller en central rolle i Danmarks infrastruktur og medvirker til at binde landet sammen til gavn for samhandel mellem landsdelene, eksporten til Sverige og Norge mv. Derfor er det positivt, at regingen nu foreslår en nedsættelse af taksterne på godt 25 procent over de kommende 3 år.

Dansk Gartneris beregninger viser, at gartnerierhvervet vil opnå en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. om året på lastbiltrafikken over Storebælt, når afgiftsreduktionen er slået fuldt igennem. Det er baggrunden for, at foreningen tidligere har fremsat ønsker om, at få afgiften nedjusteret.

Herudover indeholder regeringens erhvervs- og iværksætterudspil blandt andet en strategi for udvikling af cirkulær økonomi, lavere skat på aktieindkomst og sanering af en række afgifter. De skatter og afgifter, som er mest belastende for jordbruget, er imidlertid ikke omfattet af initiativet.