img-7675-b

Havebrugets Forskningsfond

Målgruppen for fonden er forskere, konsulenter og ph.d.-studerende, og der ydes støtte til forskning inden for havebrug og gartneri.

Havebrugets Forskningsfonds formål er at støtte forskning inden for havebrug og gartneri. Forskning forstås bredt, idet der kan være tale om såvel videnskabeligt arbejde som praktisk betonede opgaver. Målgruppen for legater er forskere, konsulenter og ph.d.-studerende.

Opgaverne omfatter følgende:

  • Plantedyrkning, herunder sygdomsbekæmpelse, plantefysiologi, arvelighedslære, planteforædling, forsøgsteknik, gødningslære osv.
  • Produkternes indhøstning, opbevaring og udnyttelse
  • Havekunst
  • Teknik
  • Økonomi
  • Historie
  • Studierejser til udlandet med specielle formål for øje

Læs mere om fonden i fundatsen for Havebrugets Forskningsfond.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober, og uddeling af midler finder sted på bestyrelsesmøde i oktober måned.  (I 2011 blev det besluttet at slå ansøgningsterminerne den 1. januar og den 1. august sammen til én). Ansøgninger stiles til:

Havebrugets Forskningsfond
c/o Dansk Gartneri
Axelborg
Axeltorv 3
1609 København V 
danskgartneri@danskgartneri.dk

Ansøgningsskemaet kan downloades her på siden eller rekvireres hos Dansk Gartneri.

Fonde