32 mio. kr. til ny miljøteknologi

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har afsat 32 mio. kr. til tilskud til investeringer i ny miljøteknologi i gartnerierne i 2018. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt den 11. maj 2017.

Ordningen ”Almindelig Miljøteknologi” indgår i det danske landdistriktsprogram og åbner mulighed for tilskud til investeringer i nye teknologier med det formål at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.

Den samlede bevilling til ordningen er på 112 mio. kr. i 2018, og det beløb vil blive fordelt på følgende indsatsområder: 50 mio. kr. til æg og fjerkræ, 32 mio. kr. til gartnerier og 30 mio. kr. til planteavl. Tilskudsrammen til planteavl vil blive ligeligt fordelt på økologisk og konventionel planteavl.

Næste år forventer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, at ordningen med tilskud til miljøinvesteringer på gartnerier kan blive åbent for ansøgning i perioden 1. august til 1. oktober. Under ordningen vil gartnerier kunne søge om tilskud til eksempelvis pesticid- og energibesparende tiltag.

Dansk Gartneri er overordentlig tilfreds med, at ordningen med tilskud til investeringer i ny miljøteknologi i gartnerier genåbner i 2018, og at den bevillingsramme, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har afsat til gartnerierhvervet, står i et fornuftigt forhold til det forventede træk på ordningen. 

Miljøteknologi
Støtteordning
Tilskudsordninger