Afdækning af kompetencer inden for plantesundhed

EU forhandler fortsat om de implementerende retsakter for den nye plantesundhedsforordning. Det første, der kommer, vedrører virksomheder, der må udstede plantepas i dag, og de kompetencer, som de har til at gøre dette.

For at kunne blive godkendt til at udstede plantepas i overensstemmelse med de nye regler, skal virksomhedens relevante medarbejdere have tilstrækkelig viden om regulerede skadegørere og deres symptomer til at kunne føre dagligt tilsyn med plantesundheden.

Landbrugsstyrelsen har brug for at kende det eksisterende kompetenceniveau hos virksomheder, der i forvejen er godkendt til at udstede plantepas. Landbrugsstyrelsen har derfor sendt et brev ud til registrerede gartnerier med et tilhørende skema. Dette skema har Dansk Gartneri set på forhånd og givet sine kommentarer til. Kompetenceafdækningen skal bruges til at udvikle et kursus om vigtige skadegørere, hvis der viser sig et behov for det.

EU
Lovgivning
Plantesundhed