Foto: Colourbox

Bestøverportalen.dk – dating for bier

Historien om blomsten og bien handler om et milliardbeløb, forøget kvalitet og øget produktion uden øget miljøbelastning. Den nye Bestøverportalen.dk fra Danmarks Biavlerforening m.fl. vil gøre mulighederne for samarbejde lettere for både jordbrugere og biavlere.

Bestøverportalen.dk er et nyt initiativ, som vil fungere som en slags elektronisk datingsite, hvor biavlere, der tilbyder bier til bestøvning, og jordbrugere, der har brug for bestøvning, let kan få kontakt med hinanden. Der ligger også en række artikler om bestøvning på portalen, og mulighed for kontraktforhold imellem biavler og jordbruger er beskrevet.

Bestøverportalen.dk, som er gratis at bruge, er oprettet af biavlsorganisationerne (Danmarks Biavlerforening, Danske Biavleres Landsforening, Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere og ErhvervsBiavlerne) med støtte fra Landbrugsstyrelsen, og den drives til daglig af Danmarks Biavlerforening.

For at bruge portalen skal man først oprettes som bruger. Derefter har man en række muligheder. Som jordbruger kan man enten tilmelde arealer, som man gerne vil have bestøvet med bier, eller man kan søge efter bier til bestøvning og derefter kontakte den/de biavlere, som man har fundet frem til. Som biavler kan man enten tilbyde sine bier til bestøvning, eller man kan søge efter arealer, der skal bestøves, og derefter kontakte jordbrugeren.

Som jordbruger skal man angive sine kontaktoplysninger, samt hvor stort et areal og hvilke afgrøder der skal bestøves. Er man biavler, skal man ud over sine kontaktoplysninger angive, hvor mange bifamilier man tilbyder til bestøvning.

Ønsker man at lave en bestøvningskontrakt i forbindelse med leje af bier, kan man downloade en standardkontrakt vedrørende leje af bifamilier til bestøvning på den nye Bestøverportalen.dk

Miljø