Dansk handlingsplan mod invasive arter

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt et udkast til handlingsplan mod invasive arter i Danmark i offentlig høring.

Hensigten er, at planen skal bidrage til at beskytte den danske natur og biodiversitet mod invasive arter, der er problematiske i Danmark.

Det indgår som et element i handlingsplanen, at der skal fremsættes et lovforsalg i folketingsåret 2017/18 om en ændring af naturbeskyttelsesloven, så der som noget nyt kan oprettes et handelsforbud mod invasive arter, der er et nationalt problem i Danmark.

Foreløbigt er 18 arter udvalgt til at blive omfattet af et nationalt forbud, fordi de vurderes som særligt problematiske i Danmark. Blandt disse er Rynket rose, der er almindelig udbredt i Danmark, og hvortil der knytter sig erhvervsmæssige interesser, fordi den produceres i danske planteskoler
Blomster
Miljø