Debatmøde på Fynsværket med Lars Christian Lilleholt og Dan Jørgensen

Den 18. februar 2019 var der debatmøde på Fynsværket med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og MF Dan Jørgensen, hvor de fremtidige klimaudfordringer var på dagsordenen. Dansk Gartneri deltog i mødet.

Netop nu står Fjernvarme Fyn over for udfordringen med at droppe kul og finde mere klimavenlige løsninger til el- og varmeproduktionen. Fynsværket er et af de sidste kulfyrede kraftværker i Danmark, og Odense Byråd har besluttet, at kullene skal droppes senest i 2025. Den beslutning har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt bakket op om, men udfordringen er at kunne producere strøm og varme på en klimavenlig måde, uden at priserne stiger.

TV 2/Fyn og Fjernvarme Fyn havde derfor inviteret til fyraftensmøde på Fynsværket den 18. februar 2019 til en debat om klimaet, både på globalt plan og i forhold til, hvordan vi sikrer, at energiforsyningen på Fyn bliver mere grøn. Med på Fynsværket var også energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt fra Venstre og Socialdemokraternes Dan Jørgensen, der kom vidt omkring i deres debat om de fremtidige klimamæssige udfordringer.

Dagen blev sluttet af med en klimaquiz, hvor den heldige vinder fik mulighed for at komme en eksklusiv tur op i skorstenen på Fynsværket med udsigt over hele Fyn.

Energi
Miljø