Den grønne skattereform og ændringer af Erhvervspuljen

I forrige uge blev der indgået to aftaler, som blandt andet indfører den nye CO2-afgift og ændringer af Erhvervspuljen.

Som bekendt blev der indgået et par vigtige aftaler for gartnerierhvervet i forrige uge: dels aftalen om ”Grøn skattereform for industri m.v.”, dels ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022”. Aftalerne indfører blandt andet den nye CO2-afgift og ændringer af Erhvervspuljeordningen – det sidste ikke mindst af hensyn til gartneribranchen.

Dansk Gartneri har i et regneark forsøgt at lave et overskueligt overblik over, hvad CO2-afgiften kommer til at betyde for det enkelte medlem. Det er p.t. vores bedste bud på, hvad konsekvenserne i brede træskolængder bliver, men regnearket er i sagens natur ikke helt præcist, da aftalen endnu ikke er udmøntet, hvilket først sker i løbet af efteråret, og i den forbindelse er det tanken, at en CO2-afgiftssats på for eksempel 750 kr. pr. ton udledt CO2 skal tolkes som summen af CO2-afgiften og af de energiafgifter, der er omfattet af energibeskatningsdirektivets område. I forbindelse med lovgivningsprocessen, der gennemfører aftalen, vil der blive etableret en CO2-opgørelsesmetode, som skal skabe klarhed for virksomhederne om opgørelsen af deres afgiftsbetalinger.

Så først når de egentlige lovforslag foreligger, vil vi mere præcist kunne vurdere effekterne af aftalerne.

På samme måde følger vi også gennemførelsen af aftalen om at justere på kriterierne for at modtage støtte fra Erhvervspuljen tæt. Også her skal vi formentligt hen på den anden side af sommerferien, før der begynder at foreligge noget konkret.

Energi
Klima