Der åbnes igen for udenlandske praktikanter fra den 21. april

Det er positivt, at der igen åbnes for praktikanter, men med den lange sagsbehandlingstid får det ikke effekt i forårssæsonen.

Regeringen og hovedparten af Folketingets partier har den 13. april indgået en aftale om gradvis genåbning for rejser ind og ud af Danmark. En del af aftalen omhandler en udvidelse af listen over anerkendelsesværdige formål. Dermed bliver det efter den 21. april igen muligt for praktikanter til gartnerierne at rejse ind i Danmark.

Der skal dog først på ny ansøges om opholds- og arbejdstilladelse i SIRI, og med ca. to måneders forventet ekspeditionstid bliver det midt i juni, før de første nye praktikanter kan rejse ind i Danmark.

Det er stadig muligt for udenlandske praktikanter, der allerede er i Danmark, at få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse med yderligere seks måneder. Denne særordning gælder kun for praktikanter med opholdstilladelse, der udløber senest den 8. august.

Corona
Rekruttering til erhvervet