Der kan igen søges om tilskud til kollektive varmepumper

Energistyrelsen åbner nu for ansøgninger til puljen for 2018, der støtter etablering af eldrevne varmepumper til grundbeløbsværkers fjernvarmeproduktion uden for kvotesektoren. Der kan søges frem til den 1. maj 2018.

De kraftvarmeværker, der modtager grundbeløb eller treledstarif, kan nu igen ansøge om etableringsstøtte til varmepumpeprojekter. Der er i 2018 blevet afsat en pulje på 27,9 mio. kr., der dækker op til 15 pct. af værkernes støtteberettigede etableringsomkostninger. Ansøgningsrunden åbner den 1. marts 2018 og løber frem til den 1. maj 2018. Ansøgningsskema og vejledning til tilskudsordningen er blevet opdateret og ligger klar til brug på Energistyrelsens hjemmeside. Alle virksomheder, der i dag modtager grundbeløb, kan søge om tilskud fra puljen. Ordningen dækker op til 15 pct. af etableringsomkostningerne og kan kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats.

 

Energi
Tilskudsordninger