En konkurrencedygtig økologisk sektor

Regeringen ønsker en fortsat udvidelse af det økologisk dyrkede areal og vil fjerne barrierer i markedskæden samt fokusere økologiindsatsen på fair produktionsvilkår, ny forskning og øget afsætning og eksport.

Det økologisk drevne areal skal stige med 5.500 ha om året i perioden 2017-2020. Det indgår i den aftale om en fødevare-og landbrugspakke, som regeringen har indgået med Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. De nødvendige midler til initiativerne afsættes i landdistriktsprogrammet.

For at styrke en konkurrencedygtig udvikling af økologien nedsættes der i 2016 et ”økologisk erhvervsteam” bestående af personer med særlig ekspertise inden for økologisektoren. Teamet skal udarbejde konkrete visioner og anbefalinger til initiativer, der kan styrke en konkurrencedygtig og markedsdrevet økologisektor inden for rammerne af de økologiske principper.

Erhvervsteamet skal blandt andet arbejde med følgende:

  • Regelforenkling og konkrete lovbarrierer, der kan fjernes
  • Samspil mellem økologiregler og miljøregler
  • Muligheder for udvidet markedsadgang/eksport
  • Forskning og udvikling til gavn for fremtidens økologi

Derudover igangsætter regeringen en række konkrete initiativer for udvikling af den økologiske sektor, herunder midler til afsætningsfremme i regi af Fonden for økologisk landbrug og et nabotjek af økologikontrollen og reglerne for økologisk frugt- og bærproduktion for at sikre sammenlignelige dyrkningsregler og fair konkurrence.

Økologi
Forskning og innovation