Energiforbruget faldt i det første kvartal af 2019

Det faktiske energiforbrug faldt i det første kvartal af 2019 med 9,7 pct. i forhold til samme periode året før. Udviklingen dækker over et stort fald i forbruget af kul, naturgas og olie, mens elproduktionen fra solceller og vindmøller steg kraftigt i årets første tre måneder.

Det faktiske energiforbrug i første kvartal af 2019 faldt med 9,7 pct. i forhold til første kvartal af 2018. Forbruget af kul, naturgas, vedvarende energi og olie faldt med henholdsvis 27,0 pct., 19,5 pct., 4,1 pct. og 2,6 pct. i de første tre måneder af 2019 sammenlignet med de første tre måneder af 2018.

Faldet i energiforbrug skyldes dels en stigning i vindkraftproduktionen med 24 pct. på grund af bedre vindforhold, dels et betydeligt varmere vejr end sidste år. I årets første kvartal var der således 19 pct. færre graddage sammenlignet med samme periode året før. Stigningen i vindkraftproduktionen bidrager desuden til et fald i det samlede energiforbrug, da vindkraft alene bidrager med den producerede el, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab.
Energi
Miljø