Energipolitisk Åbningsdebat: indlæg ved Jørgen Andersen

Foreningen Danske Kraftvarmeværker har i denne uge afholdt den årlige Energipolitisk Åbningsdebat på Christiansborg, hvor blandt andet Dansk Gartneri er medarrangør. Blandt oplægsholderne var der i år to gartnere, formand for Dansk Gartneri Jørgen Andersen og næstformand i Foreningen Danske Kraftvarmeværker Steen Juul Thomsen.

Energipolitisk Åbningsdebat 2018 er blevet afviklet i denne uge med Foreningen Danske Kraftvarmeværker som hovedarrangør og Dansk Gartneri blandt en række andre foreninger som medarrangør.

Også i år var der et tætpakket og vidtfavnende program med indlæg fra de energipolitiske beslutningstagere, energibranchens organisationer og energitunge virksomheder, der sammen med engagerede konferencedeltagere i salen tog aktiv del i en spændende og fremadskuende debat om topaktuelle emner og tidsaktuelle problemstillinger med betydning for markedets aktører, blandt andet vedrørende forsyningssikkerhed, konkurrence- og bæredygtighed, beskæftigelse, teknologi, erhvervs- og eksportfremme, teknologiudvikling og internationalt samarbejde.

De danske gartnerier var i år  blandt det store udvalg af oplægsholdere – repræsenteret ved formand for Dansk Gartneri Jørgen Andersen og Steen Juul Thomsen, gartner og næstformand i Foreningen Danske Kraftvarmeværker.

I sit indlæg kom Jørgen Andersen blandt andet ind på den store indsats, som gartnerierhvervet har ydet for at effektivisere sit energiforbrug, de mulige fremtidsscenarier for branchen på energiområdet, branchens velvilje til at indgå som en medspiller i den grønne omstilling, de barrierer, der ligger i dag, for at erhvervet kan indføre den grønne omstilling, uden at det forringer konkurrenceevnen, samt de store bestræbelser, som gartnerierne yder for at begrænse udledningen af pesticider.

Steen Juul kom i sit indlæg blandt andet ind på de mange progressive og fremadskuende tiltag for at optimere gartneriet Hjortebjergs energiforbrug og produktion, som gartneriet ved hjælp af moderne teknologi har udført i de seneste år.

Energi
Miljø
Forskning og innovation