Esben Lunde Larsen på gartneribesøg

Den 9. april 2018 var miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på gartneribesøg hos Graff Kristensen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen havde aftalt et interessebesøg i forlængelse af et arrangementet i ministeriet i 2017.

Ministeren blev modtaget af en veloplagt familien Graff, som fortalte om den spændende udvikling, som gartneriet har gennemgået, både med hensyn til produktion af Hibiscus og i forhold til forædling af Hibiscus og andre planter.

Dansk Gartneri deltog også ved undertegnede, og der blev drøftet en række forhold vedrørende rammevilkår, herunder miljøteknologiordningen og tilskudsmuligheder til vækstlys, manglende pesticider og som konsekvens heraf resistensproblemer, tekniske handelshindringer omkring plantesundhed ved eksport af planter til tredjelande og meget aktuelt muligheden for at bevare IKV-anlæggene efter 2018.