Foto: Colourbox

EU hæver målet for vedvarende energi

EU er klar med et mål for vedvarende energi i 2030 på 32 pct. Det lykkedes ikke forhandlerne at enes om energieffektivitet.

32 pct. vedvarende energi i 2030. Sådan lyder EU’s nye målsætning for vedvarende energi. Aftalen faldt på plads natten til torsdag den 14. juni 2018 efter hårde forhandlinger. Målet er med mulighed for opjustering senest i 2023. Som en del af aftalen bliver der sat en specifik målsætning for vedvarende energi i transportsektoren. Det skal være med til at fremme grønne biler som el- og brintbiler. Danmarks målsætning for vedvarende energi i 2030 er 50 pct. Det vil formentlig ikke skulle ændre sig efter nattens aftale.

Til gengæld formåede forhandlerne ikke at nå til enighed om et nyt direktiv om energieffektivitet  – altså reduktion af det eksisterende forbrug. Her går Rådet efter et mål på 30 pct. i 2030, mens Parlamentet har sagt 35 pct. Også i detaljerne står parterne dog et stykke fra hinanden, særligt når det kommer til fleksibilitet i effektiviseringskravet.

EU
Energi
Miljø