Flere danske grøntsager

De danske gartnere dyrker et større areal med grøntsager end for 10 år siden, men vi importerer fortsat flere grøntsager, end vi eksporterer.

Danmarks Statistik har udarbejdet en analyse af den danske produktion af grøntsager med fokus på gartnerierne og de grøntsager, som de producerer, samt udenrigshandlen med grøntsager.

Analysens hovedkonklusioner er følgende:

  • Produktionsværdien af de danske grøntsager er steget med ca. 35 pct. fra 2000 til 2017.
  • En stigende andel af de danske grøntsager dyrkes økologisk. I 2017 var omtrent 30 pct. af grøntsagsarealerne økologiske.
  • Produktionen af frilandsgrøntsager i Danmark er blevet koncentreret på færre, men større gartnerier.
  • Mere end halvdelen af det danske areal med frilandsgrøntsager fandtes i 2018 på kun 25 bedrifter, som hver havde mere end 100 ha.
  • Mere end halvdelen af arealerne med væksthusgrøntsager fandtes i de 10 største gartnerier.
  • Det gennemsnitlige driftsresultat og den gennemsnitlige afkastningsgrad for grøntsagsgartnerier har udviklet sig mere positivt end for bedrifter, som er specialiseret i landbrugsafgrøder.
  • Der er i alt ca. 2.600 fuldtidsbeskæftigede i grøntsagsgartnerierne.

Analysen kan i sin helhed læses på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Væksthusgrøntsagssektoren
Frilandsgartnerier
Frugt og grønt
Økologi
Publikationer