Fondenes ansøgningsrunde om tilskud til projekter i 2019

Fondssekretariatet venter på ansøgninger til Produktionsafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden.

Bestyrelserne for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget har besluttet at afholde ansøgningsrunde om tilskud til projektgennemførelse i 2019.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest den 17. september 2018 kl. 12.00.

Ansøgningsskemaer med vejledning
kan hentes på www.produktionsafgiftsfond.dk og www.promilleafgiftsfond.dk.

På hjemmesiderne findes information om vilkår for tilskud, herunder fondenes strategi og tildelingskriterier.

For yderligere information kontakt Ole Bønnelycke på olbo@danskgartneri.dk eller telefon 36 16 62 00.

Fonde
Tilskudsordninger
Forskning og innovation