Foto: Colourbox

Forslag om mindre EU-støtte til jordbruget

EU-Kommissionen har fremlagt forslag til budget for næste budgetperiode, som starter i 2021. Selvom EU-landene skal betale mere i kontingent, foreslås støtten til jordbruget reduceret med 5 pct. i årene frem til 2027.

EU-Kommissionen foreslår, at landenes kontingent til fællesskabet skal stige med omkring 10 pct. Baggrunden er Storbritanniens udtræden af fællesskabet i 2020, som vil efterlade et hul i den fælles kasse på omkring 100 mia. kr. om året, samt ønsker om at prioritere ting som klima, forsvar og sikring af de ydre grænser højere, end tilfældet er i dag.

De europæiske jordbrugere kan se frem til at få landbrugsstøtten beskåret med 5 pct. fra 2021 og syv år frem, hvis stats- og regeringscheferne enes om EU-Kommissionens forslag. For Danmark vil det kunne betyde en reduktion i betalingerne fra EU på omkring 350 mio. kr. om året, som vurderes at gå hårdest ud over planteavlerne.

EU-Kommissionens præsident Jean-Claude Juncker forudser, at forhandlingerne om budgettet vil blive vanskelige, men håber alligevel på en aftale allerede før Europa-Parlamentsvalget i maj 2019. Et flertal af lande er positive over for EU-Kommissionens forslag om kontingentstigninger. Danmark er blandt de lande, som er imod at hæve kontingentet.

EU
Støtteordning