Fremtiden er grøn

Regeringen har fremlagt et klima- og luftudspil med 38 initiativer, som skal sikre en mere grøn fremtid. Et mere effektivt og moderne jordbrug indgår som et led i udspillet.

På jordbrugsområdet skal drivhusgasudledningen og luftforureningen mindskes, men det skal ifølge regeringens udspil ske på en sådan måde, at konkurrenceevnen ikke sættes over styr. Hvis dansk jordbrug taber konkurrencen med jordbrugere i andre lande, der forurener mere end os, gavner det ikke miljøet.

Her og nu vil regeringen udbrede og forbedre løsninger inden for eksempelvis et højteknologisk præcisionsjordbrug, produktion af biogas og mere hensigtsmæssig jordfordeling. Derudover vil regeringen styrke energi- og klimaforskningen markant.

Konkret vil regeringen igangsætte forskning i brugen af CO2-optag og -lagring i klimaindsatsen. Optagelse af CO2-optag i jord og skov er yderst kompleks. Derfor vil regeringen igangsætte en analyse, der skal forbedre opgørelsesmetoderne, så man mere målrettet kan øge optaget af CO2.

Derudover vil regeringen igangsætte en kampagne, der skal gøre det lettere for forbrugerne at vælge for eksempel klimavenlige fødevarer. Med udgangspunkt i et klimamærke skal kampagnen fremme de grønne valg. Indsatsen vil blive tilrettelagt med rådgivning fra et panel af adfærds- og forbrugereksperter og i dialog med erhvervslivet.

Regeringens klima- og luftudspil kan i sin helhed læses på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside