Fremtidens fælles landbrugspolitik

Kommissionen har indledt arbejdet med at forenkle og modernisere den fælles landbrugspolitik efter 2020. Egentlige forslag forventer Kommissionen at kunne præsentere i første halvdel af 2018

I februar 2017 indledte Kommissionen en offentlig høring om den fælles landbrugspolitik efter 2020. Høringen er første skridt i arbejdet med at forenkle og modernisere den fælles landbrugspolitik, og resultatet vil blive præsenteret ved en konference i sommeren 2017. Egentlige forslag til en fælles landbrugspolitik efter 2020 forventes i første halvdel af 2018.

Kommissionen nævner i høringsmaterialet, at der siden landbrugsreformen i 2013 er sket en udvikling på en række områder, der har indflydelse på jordbrugssektoren. Blandt andet fremhæves FN’s bæredygtighedsmål, klimaaftalen, den stigende betydning af bilaterale handelsaftaler på bekostning af multilaterale aftaler, migration samt prisfaldet på fødevarer. Det nævnes også, at der er opstået nye muligheder – eksempelvis indenfor bioøkonomi, digital udvikling samt cirkulær økonomi.

En række af de støtteordninger, som er til gavn for dansk gartneri, indgår som led i den fælles landbrugspolitik. Det drejer sig blandt andet om grundbetaling og tillæg for opfyldelse af de grønne krav i frilandsproduktionen mv., tilskud til producentorganisationer inden for frugt og grønt, tilskud til investeringer i ny miljøteknologi, tilskud til skovrejsning, tilskud til økologi mv.

 

EU
Miljøteknologi
Økologi
Tilskudsordninger