Generalforsamling i Dansk Gartneri

Mød blandt andet miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, når Dansk Gartneri afholder generalforsamling den 1. marts 2018 på Hotel Nyborg Strand.

Medlemmer af Dansk Gartneri samt politikere, embedsfolk, samarbejdspartnere og andre interesserede vil være samlet på Hotel Nyborg Strand, når organisationen traditionen tro afholder sin årlige generalforsamling torsdag den 1. marts 2018 kl. 16.00.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har således allerede nu givet tilsagn om at deltage med et indlæg om gartnerierhvervet, og der vil være rig mulighed for tilhørerne for at stille spørgsmål til ministeren efter indlægget.

Derudover skal der være valg til formandskabet for Dansk Gartneri. Jørgen K. Andersen fra Gartneriet Thoruplund og Søren Flink Madsen fra Yding Grønt genopstiller efter opfordring til posterne som henholdsvis formand og næstformand i en ny periode. Der er pr. 7. december 2017 ingen modkandidater.

Undervejs vil Dansk Gartneri desuden uddele priserne Årets Gartner 2018 og eventuelt Dansk Gartneris Innovationspris for at hylde projekter og aktiviteter til gavn for gartnerisektoren samt den helt ekstraordinære indsats. Vi opfordrer i den forbindelse vores medlemmer til at indstille kandidater ved at indsende begrundede forslag skriftligt til Dansk Gartneri senest den 1. januar 2018. Læs mere i ”Indstil kandidater til Dansk Gartneris hæderspriser”.

Som altid foregår generalforsamlingen i forbindelse med Grøn Dag, hvor gartneribranchens forskellige sektorer afholder deres årsmøder omkring frokosttid. I Dansk Gartneri håber vi, at mange medlemmer og andre inviterede vil deltage i årets generalforsamling.

Foto: Stig Feodor Nielsen, GartneriRådgivningen

Grøn Dag