GUDP klar med penge til et mere klimavenligt jordbrug

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) åbner for en ny pulje på knap 40 mio. kr., som er øremærket til projekter, der kan gøre jordbruget mere klimavenligt. Fristen for at søge er den 28. maj 2020 kl. 12.00.

Hvis Danmark skal være klimaneutralt i 2050, skal landbruget bidrage ved at reducere udledningen af klimagasser fra produktionen og ved at dyrke jorden, så den binder mere kulstof. Derfor udbyder GUDP nu 39,4 mio. kr. i en særlig øremærket pulje, som skal støtte projekter, der skaffer ny viden og udvikler metoder og teknologi, som kan lette jordbrugets klimaaftryk.

Den nye klimapulje kan støtte udviklingsprojekter inden for primærproduktionen – det vil sige landbrug og gartneri – som skaffer ny viden og udvikler teknologier, der reducerer udledningen af drivhusgasser og øger kulstofbindingen i jorden.

Puljen kan desuden støtte forskning og udvikling inden for klimatilpasning, for eksempel udvikling af nye plantesorter, sædskifter og dyrkningsteknikker, der gør det muligt at producere under mere ekstreme vejrforhold såsom tørke, kraftige skybrud eller perioder med ekstraordinært meget regn.

GUDP ser gerne samarbejdsprojekter, der styrker vidensdelingen mellem virksomheder, landmænd og forskere samt eventuelt med eksperter fra andre sektorer, som kan bidrage med nye løsninger. Det er dog også muligt for enkeltvirksomheder at søge støtte.

Ansøgningerne vil blive vurderet på deres forventede effekt og ud fra en helhedsbetragtning, som inddrager nyhedsværdi, relevans og projektpartnernes kompetencer.

Tilskuddets størrelse

Der kan søges om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsandel og til netværksprojekter. Udviklings- og demonstrationsprojekter kan søge tilskud inden for en beløbsramme fra 250.000 kr. til 15 mio. kr. Netværksprojekter kan søge tilskud på mindst 250.000 kr. og højst 2 mio. kr.

Kommende ansøgere kan få sparring på projektideer ved at indsende en projektbeskrivelse på én side til GUDP-sekretariatet. Sekretariatet bestræber sig på at svare inden for en uge.

Sådan søger man

Kontaktoplysninger

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Telefon: 72 54 40 00 
E-mail: mst@mst.dk

Klima
Miljø
Forskning og innovation
Tilskudsordninger