Foto: Colourbox.com

Hård kritik retter sig mod fynske gartnerier omkring udledninger

Pressen har kastet sig over en statusrapport fra Odense Kommune omkring udledning af pesticider og gødning fra væksthuse og retter en hård kritik af branchen.

De seneste dage har pressen rettet en kraftig kritik af fynske gartneriers udledning af pesticider og gødning. Det er imidlertid ikke en ny sag, men skyldes det faktum at Odense Kommune skal afrapportere en statusrapport omkring tilsyn og kildeopsporing overfor kommunes politikkere i By- og Kulturudvalget på tirsdag den 26. september.

Dansk Gartneri har arbejdet med denne problematik de seneste 3 år. Vi har sat flere projekter i gang som har til opgave at undersøge problematikken og pege på løsninger. Undervejs har Dansk Gartneri haft god dialog med Odense Kommune og Miljøstyrelsen omkring udfordringen.

Helt overordnet er problemstillingen delt i to, hvoraf den ene handler om fund af ulovlige eller ikke godkendte pesticider i vandmiljøet. Det er klart at Dansk Gartneri tager afstand fra brugen af ulovlige midler. Vi peger dog også på at forholdene er komplekse. For eksempel er det konstateret at ikke–godkendte pesticider er identificeret i importerede stiklinger og småplanter.

Det næste er de diffuse udledninger som foregår. Dette er også en meget kompleks problemstilling, hvor der er mange forskellige udfordringer, og mange løsninger.

På den korte bane kræves at gartnerierne får ændret noget i praksis omkring håndtering af vand, pesticider og gødning. Den del er branchen godt i gang med.

På den lange bane er der brug for nogle vejledninger omkring effektive løsninger, der kan forhindre udledninger forårsaget af væksthusgartneriproduktion. 

Miljøstyrelsen er i gang med at undersøge og risikovurdere spildevand og planteaffald fra gartneriproduktion. Resultaterne af disse undersøgelser, vil munde ud i en vejledning til kommunerne og gartnerierne.

For branchen er situationen selvfølgelig meget ærgerlig. Men der skal ikke være tvivl om at Dansk Gartneri meget gerne vil løse disse udlednings-problemer. Men desværre er det, som det fremgår af ovenstående, meget komplekse problemer, og det vil tage tid at løse at løse dem.    

 

Pesticider
Miljø