Husk at registrere dig som frugt- og grøntproducent

Alle producenter af frugt og grønt skal være registreret med deres primærproduktion.

Flere primærproducenter af frugt og grønt er endnu ikke blevet registreret i henhold til fødevarehygiejneforordningen (nr. 852/2004). Det skal de, uanset om de allerede er blevet registret hos andre myndigheder via deres produktion af frugt og grønt. Registreringen foretages på Landbrugsindberetning.dk under rubrikken ”Foder og fødevarer”. Alle kan oprette sig/logge ind via deres NemID. Man skal logge ind med det NemID, der hører til CVR-nummeret.

Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man læse mere om, hvorfor der er krav om registrering, samt finde kort information om god hygiejnepraksis ved primærproduktion af frugt og grønt.

Frilandsgartnerier
Væksthusgrøntsagssektoren
Lovgivning
Fødevarer
Frugt og grønt