Indberetning af gødningskvoteberegning og efterafgrøder

Fristen for at indberette gødningskvoteberegning og efterafgrøder i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet (GKEA) er den 10. september.

Du får her en gennemgang af, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil:

  • Indberette ændringer i dit tilsagn til målrettet kvælstofregulering
  • Modtage efterafgrøder fra en ophørt virksomhed
  • Indberette pligtige og husdyrefterafgrøder
  • Indsende din gødningskvoteberegning

Såfremt du har ændringer til dit tilsagn til målrettet kvælstofregulering – for eksempel hvis du har etableret efterafgrøderne på andre marker – skal du indberette det i fællesskemaet senest den 10. september. Du overfører oplysningerne i fællesskemaet til gødningskvote- og efterafgrødeskemaet (GKEA) ved at gå ind i GKEA og klikke ”hent marker” og derefter trykke "opdater".

Indberetning af pligtige og husdyrefterafgrøder
Du skal indberette dine pligtige og husdyrefterafgrøder samt alternativer senest den 10. september. Du skal være opmærksom på, at du har pligt til løbende at opdatere skemaet, hvis der er ændringer. Det kan for eksempel være, hvis du har indberettet efterafgrøder, som mislykkedes.

Arealer med efterafgrøder eller alternativer kan nedjusteres, indtil Landbrugsstyrelsen anmelder kontrol af arealet eller senest den 31. januar 2022. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan opskrive arealerne efter den 10. september.

Husk at indsende gødningskvoteberegningen
Du skal også indsende din gødningskvoteberegning senest den 10. september. Du kan dog rette i gødningskvoteberegningen frem til den 31. marts 2022, som også er fristen for at indsende dit gødningsregnskab for 2020/2021.

Efterafgrøder
Miljø
Frilandsgartnerier
Planteskoler