Foto: Colourbox

Informationsmøde om tilbagebetaling af tilskud til industrielle kraftvarmeværker

Energistyrelsen har netop fremsendt styrelsens afgørelser om tilbagebetaling af grundbeløb 3-tilskud. Foreningen Danske Kraftvarmeværker har derfor indkaldt alle de berørte anlægsejere til et informationsmøde om sagen den 21. marts i Odense.

Energistyrelsen udsendte fredag den 8. marts afgørelser om tilbagebetaling af tilskud til industrielle kraftvarmeværker. De fleste berørte anlægsejere står desværre til helt eller delvist at skulle tilbagebetale de tilskudsbeløb, som de tidligere har modtaget.

Foreningen Danske Kraftvarmeværker har derfor inviteret til et informationsmøde om sagen, som blandt andet vil indeholde følgende emner:

  • Orientering om den økonomiske, juridiske og politiske proces i forløbet.
  • Indlæg ved vicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen, om styrelsens grundlag for de trufne afgørelser.
  • Mulighed for at stille spørgsmål til Martin Hansen.
  • Drøftelse af det videre forløb i sagen.

Dansk Gartneri deltager i mødet og stiller sig til rådighed for eventuelle spørgsmål.

Mødet vil blive afholdt torsdag den 21. marts kl. 10.00-12.00 på Best Western Hotel, Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M.
Energi
Støtteordning