Invasive arter – Pennisetum setaceum var. rubrum

Den 3. august 2017 blev lampepudsergræs, Pennisetum setaceum, optaget på EU's forbudsliste. Nu ser det ud som om, at Pennisetum setaceum var. rubrum fortsat kan dyrkes.

Da Pennisetum setaceum sidste sommer blev optaget på EU's forbudsliste skete det under kraftige protester fra en række internationale organisationer, herunder Copa Cogeca og ZVG. Meget tyder på, at der nu er fundet en løsning på konflikten.

På et møde i december 2017 fastslog kommissionen nemlig, at Pennisetum setaceum var. rubrum indtil videre kan handles under den betingelse, at de mærkes som Pennisetum advena. Det er dog ikke en anerkendelse af at rubrum-varianter er 100 % sterile eller ikke kan være invasive.

 

Der blev på mødet fremlagt resultater fra en molekylær undersøgelse, som viste at Pennisetum setaceum var. rubrum er en selvstændig art under navnet Pennisetum advena el. Cenchrus advena. Det blev dog vurderet, at det endnu er for tidligt at træffe en endelig beslutning vedrørende arternes opdeling, og at dette vil kræve yderligere videnskabelige beviser.

 

Beslutningen om at tillade salg af Pennisetum advena kan således blive revurderet, hvis for eksempel kommende videnskabelige undersøgelser af arternes opdeling viser, at Pennisetum advena er en underart, og ikke en særskilt art.

 

Hvis du har planer om at etablere en ny kultur af Pennisetum advena i 2018 kan det anbefales at tage kontakt til Dansk Gartneris sekretariat. 

EU
Miljø
Blomster