Jørgen Andersen: ”Vi har fået troen på fremtiden tilbage”

Den økonomiske vækst og spirende optimisme prægede stemningen blandt de mange fremmødte, da Dansk Gartneri afholdt generalforsamling den 1. marts 2018.

Den 1. marts 2018 havde Dansk Gartneri sat den danske gartneribranche samt politikere, embedsfolk, samarbejdspartnere og andre interesserede stævne på Hotel Nyborg Strand til foreningens årlige generalforsamling.

Fra talerstolen kunne formand Jørgen Andersen berette om økonomisk fremgang i alle gartnerierhvervets driftsgrene: ”Alt er ikke rosenrødt, men overskuddet er steget, og investeringerne følger med, fordi vi med det stigende overskud har fået bedre muligheder for at finansiere de mest nødvendige investeringer. Det er til gavn for både beskæftigelsen og konkurrenceevnen i erhvervet. Især går det godt inden for produktionen af grøntsager – både på friland og i væksthus.”

Der er dog også en række udfordringer forbundet med at producere i et højomkostningsland som Danmark, særligt højere lønninger og afgifter end i mange af de lande, som vi konkurrerer med. Konferencen på Christiansborg i november sidste år fremhævede her mulige løsninger, herunder robotteknologi, outsourcing, intelligente energiløsninger og biologisk bekæmpelse. ”Det gælder om at komme videre, så vi får udvikling og ikke afvikling,” understregede Jørgen Andersen.

I sit indlæg adresserede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) efterfølgende flere af disse emner og fremhævede blandt andet, at gartnerierne er dygtige til at producere frugt og grønt med lave fund af pesticidrester, hvorfor der er en præference for danske produkter. I forhold til udvikling af erhvervet var ministeren glad for, at der er blevet afsat 32 mio. kr. til miljøteknologiordningen i 2018 og yderligere 13 mio. kr. i 2019.

Miljø- og fødevareministeren nævnte endvidere, at adgang til eksport er vigtig for gartnerierhvervet. Blandt andet derfor øges ressourcerne i Landbrugsstyrelsen vedrørende eksportadgang for frø og planter uden for EU.

En lille løftet pegefinger fik erhvervet dog også fra ministeren i forhold til pesticidudslip fra væksthusgartnerier og fund af ulovlige pesticider. På disse punkter vil erhvervet blive evalueret i 2019, og her må vi se, om der er behov for yderligere initiativer. 

Også energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt kommenterede formandskabets beretning og glædede sig på erhvervets vegne over de aktuelt gode økonomiske resultater. Reduktionen i PSO-omkostninger – både generelt og den særlige lempelse – skal vi stadig huske at glæde os over.

Ellers lagde Lars Christian Lilleholt vægt på de fremtidige opgaver på energiområdet, herunder de kommende energiforhandlinger om den grønne omstilling og energispareordningen, som forventes at blive ændret væsentligt. Ministeren tilføjede i den forbindelse, at han har noteret sig erhvervets målsætning om, at det ikke må blive dyrere at være gartner i Danmark.

Generalforsamlingen bød endvidere på genvalg til Jørgen Andersen og Søren Flink Madsen som henholdsvis formand og næstformand, begge uden modkandidater. Afslutningsvis blev gartneriet By Growers A/S kåret som Årets Gartner 2018 for deres unikke samarbejdsmodel og imponerende forretningsstrategi.

Foto: Lotte Bjarke

 

Grøn Dag