Julehilsen fra Dansk Gartneri

Formandskabet i Dansk Gartneri ønsker glædelig jul og godt nytår.


Kære medlemmer og andre i erhvervet

Så nærmer vi os afslutningen af 2018.

Et år, som vi må sige har været lidt blandet for gartnerierhvervet, og som i mange år frem vil blive husket for det ekstreme forårs- og sommervejr. Der blev sat rekord i forhold til antallet af solskinstimer, som ikke er blevet målt højere de seneste 99 år.

Sol giver indstråling, og det sætter vi om nogen pris på i gartnerierhvervet – hvis der samtidig kan vandes tilstrækkeligt. Skadedyr m.m. trives dog også i den slags vejr, og det giver derfor nye udfordringer. Afsætningen af blomster og planter er dog også afhængig af vejret. Effekten af tørken har for erhvervet samlet set givet udfordringer og med stor variation mellem de forskellige kulturer. Dog ikke på det niveau, som vi har set i landbruget.

Erhvervspolitisk har det været et relativt roligt år. Der kom gang i Miljøteknologiordningen med 32 mio. kr., som vi ser frem til snart bliver anvendt. Krav fra Energistyrelsen om tilbagebetaling af tilskud til kraftvarmeanlæg – helt tilbage fra 2013 – har dog været en meget negativ sag, som vi endnu ikke kender afslutningen på. Vi har også arbejdet en del med pesticider og miljø, og der har vi fortsat en opgave foran os.

Samlet set er der fortsat pæn optimisme i erhvervet. De generelt gode økonomiske tider smitter af på erhvervet, og det er lang tid siden, at der har været så mange byggeprojekter på vej. GASA GROUP A/S og erhvervets foretrukne transportør, Alex Andersen Ølund A/S, har begge bygget stort syd for Odense, så der satses på gartnerierhvervet.

Der er ingen tvivl om, at vi producerer de gode produkter, der efterspørges af samfundet, og den efterspørgsel tror vi vil stige i den nærmeste fremtid.

Til sidst en stor tak til medlemmerne for opbakningen til Dansk Gartneri.  

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

Jørgen Andersen og Søren Flink Madsen

 

NB: Husk at sætte kryds i kalenderen den 28. februar 2019, hvor Dansk Gartneri afholder generalforsamling på Hotel Nyborg Strand.