Klage indgivet om sprøjteforbud i Beder

Landbrug & Fødevarer har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet i forbindelse med at 9 landmænd fra Beder (Århus) i december fik forbud mod at bruge godkendte sprøjtemidler på deres landbrugsjord

Forbuddene er vurderet ulovligt og bør ophæves. Der er tale om en kommune, som på et fagligt tyndt grundlag skrider til ekspropriation.

Aarhus Kommune har ikke løftet sin bevisbyrde for, at et forbud er nødvendigt for at sikre drikkevandsinteresserne i området ved Beder, og det er et grundlæggende krav for at kunne ekspropriere.

Forbuddet vil hverken gøre fra eller til i forhold til drikkevandskvaliteten, og dermed svigter forbuddet det nødvendighedskriterium, som er en forudsætning for, at man kan ekspropriere.

Aarhus Kommune har siden 2010 forsøgt at indgå frivillige aftaler for at nå op på 623 ha pesticidfrie arealer i Beder. Der er indgået frivillige aftaler på en del af arealerne. De 9 landmænd, som er blevet pålagt et sprøjteforbud har tilsammen 85 ha.

Sagen ventes at tage godt 1 år i nævnet. I mellemtiden kan landmændene fortsætte deres produktion som hidtil og bruge godkendte midler.

I forlængelse af dette, kan vi sige, at vi har et gartneri som ligger i Århus og som har fået brev om muligt påbud i forbindelse en høringsfase sidste sommer. Dette gartneri er ikke en del af 9 som har fået et påbud nu. Sagens gang forventes imidlertid at blive principiel før øvrige arealer i Århus og måske også andre kommuner. 
Pesticider
Miljø