Kom til ny temadag om alternative bekæmpelsesmidler

Interessen for biologisk bekæmpelse og alternative midler til forebyggelse og bekæmpelse af skadegører i prydplanter er stigende. Derfor afholder Gartnerirådgivningen en temadag om emnet den 31. oktober.

Fokus på udledning af pesticider i miljøet og flere tyske detailkæders krav om at undgå brug af en række insekticider har øget interessen for alternative muligheder og IPM.

I IPM-strategien arbejder vi dels med kulturtiltag, der giver stærkere planter, dels med alternative bekæmpelsesmetoder.

Brugen af alternative bekæmpelsesmetoder er vidt udbredt i danske væksthusgartnerier. I mange gartnerier bruges en bred vifte af tiltag, der kan omfatte mikrobiologiske midler, mekaniske tiltag og biologisk bekæmpelse med nyttedyr.

I IPM-strategier kombineres kemiske og alternative bekæmpelsesmetoder, sådan at kemiske pesticider brug begrænses så meget som muligt.

GartneriRådgivningen inviterer til temaeftermiddag om brug af biostimulanter og mikrobiologiske midler til forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere i prydplanter.

Temaeftermiddagen finder sted tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 13:00-16:30 på Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.

Se programmet for dagen her 

 

Plantesundhed
Pesticider
Miljø