Kompromis om nye øko-regler

I et sidste forsøg lykkes det for det maltetiske formandskab at lande en aftale om den nye økologiforordning. Den økologiske produktion af væksthusgrøntager mv. i afgrænsede bede kan fortsætte foreløbig frem til 2027

Adgangen til at dyrke økologiske væksthusprodukter i afgrænsede bede har i mere end tre år været en torn i forhandlingerne om den nye EU-forordning for økologisk produktion. Denne dyrkningsform er i dag tilladt i Danmark, Sverige og Finland, men ikke i de øvrige EU-lande.


Resultatet på forhandlingerne blev en undtagelse for producenterne i Danmark, Sverige og Finland i en periode på 10 år. Undtagelsen betyder, at de økologiske væksthusproducenter i Norden kan fortsætte med at producere i afgrænsede bede, som var certificerede som økologiske den 28. juni 2017.


Inden for perioden skal EU-Kommissionen fremlægge en rapport om foreneligheden mellem den nordiske dyrkningspraksis og de basale principper for økologisk produktion. Rapporten skal være bilagt udkast til de lovinitiativer, som måtte være nødvendige.


Dansk Gartneri håbede på et resultat, som kunne skabe grobund for en fortsat udvikling af den økologiske væksthusproduktion i afgrænsede bede. Foreningen anerkender imidlertid den store politiske indsats, som regeringerne i både Danmark, Sverige og Finland har ydet for at opnå det foreliggende resultat.

Økologi
EU
Lovgivning