Landbrugsstyrelsen vil kontrollere jordbrugere, der ikke indberetter gødningsregnskab

Bagatelgrænse for anmeldelse om manglende indberetning af gødningsregnskab forsvinder i forbindelse med ny handlingsplan.

Indberetning af gødningsregnskaber giver Landbrugsstyrelsen mulighed for at kontrollere, at landmændene ikke anvender mere gødning end tilladt. I sidste ende handler det om at beskytte vandmiljøet.

På trods af at det kun er 2 pct., som ikke har indberettet gødningsregnskaber, har det trukket på ressourcerne at lave det opfølgende arbejde. Hidtil har styrelsen prioriteret, hvem der skulle politianmeldes, ud fra størrelsen på jordbruget, såsom antallet af hektar og dyr. Efter en redegørelse om manglende opfølgning fra Landbrugsstyrelsen er der dog blevet lavet en handlingsplan for, hvordan en opfølgning kan foregå.

Landbrugsstyrelsen vil derfor politianmelde landmænd i de 1.555 sager, hvor der ikke er blevet indsendt gødningsregnskab i perioden fra august 2013 til august 2016.

Data fra Landbrugsstyrelsen viser, at der hvert år er omkring 20 pct. af de manglende indsendelser, der er gengangere – altså jordbrugere, der flere år i træk ikke har indsendt deres gødningsregnskab.

Ifølge reglerne skal alle jordbrugere, der anvender gødning og har en årlig omsætning på over 20.000 kr., være registreret i gødningsregistret og indberette gødningsregnskab til Landbrugsstyrelsen. Indberetningen skal foregå inden den 31. marts 2018 for planperiode 2016/2017.

Indberetningen foregår på Landbrugsindberetning.dk.