Foto: Colourbox

Landsbyer skal gøres levedygtige

Udvalget for levedygtige landsbyer har afleveret 17 anbefalinger til, hvordan regeringen, kommunerne og de enkelte lokalsamfund kan skabe stærke og levedygtige landsbyer og dermed bidrage til regeringens ambition om vækst og udvikling i hele Danmark.

Det skal være attraktivt at leve og bo overalt i Danmark, og flere landsbyer skal igennem en omstilling for at blive stærke og levedygtige. Med den ambition nedsatte regeringen i juli 2017 Udvalget for levedygtige landsbyer.

På baggrund af de udfordringer, som mange kommuner oplever i landsbyerne, mener udvalget, at det er vigtigt, at kommunerne foretager en strategisk afvejning og planlægning for landsbyerne og deres udvikling. Der skal lægges vægt på følgende:

  1. Et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger, en tilpasset bygningsmasse samt adgang til landskab og natur
  2. Nærhed til offentlig og privat service
  3. Tilgængelighed til beskæftigelse og gode muligheder for etablering af virksomhed
  4. Social og kulturel sammenhængskraft

Udvalget finder en række indsatser nødvendige for at skabe en bedre strukturel balance mellem land og by og fremme arbejdet med levedygtige landsbyer. Enkelte af udvalgets anbefalinger indebærer væsentlige omkostninger for staten og går dermed ud over rammerne for udvalgets kommissorium.  Blandt andet foreslås det, at puljen til landsbyfornyelse forlænges og samlet set tilføres over 3 mia. kr. over en 10-årig periode.

Læs mere i faktaarket med udvalgets anbefalinger.