Lille fald i energiforbrug i de første ni måneder af 2018

Det faktiske energiforbrug faldt marginalt i de første tre kvartaler af 2018 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el var energiforbruget næsten uændret.

Det faktiske energiforbrug i de første tre kvartaler af 2018 faldt med 0,6 pct. i forhold til samme periode i 2017. Forbruget af naturgas, olie og vedvarende energi faldt med henholdsvis 4,2 pct., 0,8 pct. og 0,4 pct. i de første ni måneder af 2018 sammenlignet med de første ni måneder af 2017, mens forbruget af kul steg med 2,0 pct. Udviklingen i forbruget af vedvarende energi skyldes en kombination af en lavere vindkraftproduktion, et lille fald i de centrale værkers forbrug af biomasse (halm og træpiller) og en stigning i elproduktionen fra solceller.

Danmark havde en nettoimport af el i de første tre kvartaler af 2018 på 16,1 PJ, hvilket svarenr til 18,3 pct. af den samlede danske elforsyning. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget næsten uændret i de første ni måneder af 2018 i forhold til samme periode året før.

For yderligere oplysninger om energiforbruget henvises til Energistyrelsens hjemmeside.

Energi