Elmaster

Lille stigning i elprisen for erhvervskunder

Erhvervsforbrugernes rene elpriser (eksklusive transport, afgifter m.v.) steg for alle forbrugsintervaller fra første halvår til andet halvår af 2017. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne.

Andet halvår af 2017 har været præget af stigende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betaler cirka 1 øre/kWh mere, mens de største erhvervsforbrugere betaler knap 2 øre/kWh mere end i første halvår af 2017.

Denne stigning følger omtrent stigningen i spotprisen for el, der steg med knap 1 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 25 øre/kWh i andet halvår af 2017.

Den pris, som erhvervsforbrugerne betaler, var for de små og mellemstore erhvervsforbrugere generelt noget højere end spotprisen, mens den for de store erhvervsforbrugere var omtrent på niveau med spotprisen.

Energi