Lille stigning i PSO-tariffen for fjerde kvartal af 2018

PSO-tariffen for fjerde kvartal af 2018 er blevet fastsat til 9,4 øre/kWh. Det er lidt højere end PSO-tariffen for tredje kvartal af 2018, men til gengæld væsentligt under tariffen for fjerde kvartal af 2017. Den gennemsnitlige PSO-tarif for 2018 skønnes at blive 11,9 øre/kWh.

PSO-tariffen er blevet fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 368 kr./MWh (36,8 øre/kWh) i Østdanmark og på 390 kr./MWh (39 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er lidt højere end for det forudgående kvartal. De højere forwardpriser er med til at sænke udgifterne til støtteberettiget produktion i forhold til det forudgående kvartal, idet højere elpriser medfører lavere tilskud til havvind og grundbeløbsværker.

Omvendt er vindproduktionen samt produktionen fra biomasse- og grundbeløbsværker typisk højere i fjerde kvartal, hvilket påvirker tariffen i opadgående retning. Samlet set ligger PSO-tariffen for fjerde kvartal af 2018 lidt højere end for tredje kvartal, hvor den var 8,6 øre/kWh. Til gengæld er tariffen for fjerde kvartal af 2018 væsentligt lavere end for fjerde kvartal af 2017, hvor der blev opkrævet 16,9 øre/KWh. Dette skyldes primært en højere forwardpris, højere overdækning samt højere PSO-lempelser i 2018. Den høje forwardpris kan især forklares med lave beholdninger i de nordiske vandmagasiner som følge af sommerens tørke samt stigningen i CO2-kvoteprisen.

Den gennemsnitlige PSO-tarif for 2018 skønnes på nuværende tidspunkt at blive 11,9 øre/kWh og var i 2017 på 15,5 øre/kWh.

Energi
PSO afgiften