Møde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

GLS-A og Dansk Gartneri havde den 8. januar 2018 et møde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

 

På mødet blev der drøftet en række forhold omkring beskæftigelsessituationen i jord -og skovbrugserhvervet. Situationen er aktuelt, at det ikke er nemt at skaffe den nødvendige arbejdskraft og at brancherne forventer det bliver vanskeligere i nær fremtid. Der bør derfor åbnes for bedre muligheder for at ansætte udenlandsk arbejdskraft og praktikantordningen bør føres tilbage til de oprindelige regler med en praktikperiode på 18 måneder.

Dansk Gartneri lagde også vægt på, at erhvervet selv har en opgave i at rekruttere de unge til erhvervet og investere i automatisering, men at der alligevel var behov for udenlandsk arbejdskraft og særligt i de sæsonprægede kulturer.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen havde meget forståelse for erhvervets situation, og synspunkterne ville blive taget med i det kommende arbejde på beskæftigelsesområdet. Men ministeren sagde også, at større ændringer krævede et flertal i Folketinget, og dette synes ikke umiddelbart at foreligge.
Rekruttering til erhvervet