Foto: Colourbox

MUDP og GUDP får 188 mio. kr. ekstra til grøn udvikling

GUDP og MUDP får tilsammen en ekstra bevilling fra Forskningsreserven på 188 mio. kr. Pengene skal gå til projekter, som fremmer grøn udvikling i landbruget og fødevaresektoren og til udvikling af nye miljøteknologier.

Folketingets partier er blevet enige om en fordeling af Forskningsreserven for 2020, der giver den grønne forskning et markant løft. Som led i aftalen får Miljø- og Fødevareministeriets to udviklings- og demonstrationsprogrammer – GUDP og MUDP – tilsammen 188 mio. kr. ekstra til fremme af grøn og miljøvenlig udvikling.

GUDP, der støtter udviklingsprojekter inden for landbruget og fødevaresektoren, får 78 mio. kr., hvoraf en pulje på 40 mio. kr. er øremærket til metoder og teknologi, der kan reducere fødevarernes klimaaftryk. Desuden skal 38 mio. kr. gå til forskning- og udviklingsprojekter inden for økologisk landbrug. Midlerne er et supplement til GUDP’s faste bevilling på ca. 200 mio. kr. om året.

MUDP får i alt 111 mio. kr. fra Forskningsreserven til at støtte virksomheders udvikling af nye miljøteknologiske løsninger. Med de ekstra midler råder MUDP i 2020 i alt over 134 mio. kr.  

Læs mere om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Miljø
Forskning og innovation
Støtteordning