Ny vækstplan for økologi

Med 39 tiltag i en ny vækstplan for dansk økologi og mere end 1 mia. kr. til omlægning til økologi vil regeringen og Dansk Folkeparti styrke Danmarks økologiske position.

Det økologiske erhvervsteam har fremlagt en lang række konkrete visioner og anbefalinger til initiativer, der skal styrke en konkurrencedygtig og markedsdrevet økologisk sektor inden for rammerne af de økologiske principper. Erhvervsteamet blev nedsat som led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Fødevare- og Landbrugspakken fra december 2015.

Hovedelementerne i vækstplanen er blandt andet, at mere enkle regler skal gøre det lettere at være økolog, at der bliver investeret mere i langsigtet forskning og udvikling i økologi, at der fremover kommer krav til natur og klima i økologien, samt at økologerne får bedre adgang til gødning og en styrket eksportindsats.

I tilknytning til vækstplanen siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, at han gerne bakker op om ønskerne om at skærpe dansk økologis natur- og klimaprofil, hvor det lovgivningsmæssigt er muligt. Derudover har regeringen sammen med Dansk Folkeparti afsat mere end 1 mia. kr. til økologisk arealtilskud i 2018-2019, så den økologiske omlægning kan fortsætte i samme høje tempo som i 2015-2017.

Vækstplan for dansk økologi kan læses i sin helhed på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Økologi
Miljø
Forskning og innovation