Nye regler for udenlandske praktikanter pr. 1. juni 2019

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har ændret bekendtgørelsen om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter.

Ændringen af bekendtgørelsen betyder, at krav vedrørende alder, sprogkundskaber, praktikkens placering og praktikopholdets længde ændres:

  • Praktikanten må således være mellem 18 og 35 år, hvilket er fem år ældre end det nuværende krav
  • Krav til sprogtest bortfalder
  • Praktikanten kan også supplere en uddannelse, som er afsluttet
  • Praktikopholdet kan have en længde på op til 18 måneder mod tidligere 12 måneder

Der er en række forhold, som er uændret, herunder at praktikantens løn og ansættelsesvilkår skal følge de regler, der er aftalt mellem 3F og GLS-A. Der henvises i øvrigt til GLS-A.

Lovgivning
Rekruttering til erhvervet