Nyt innovationscenter skal styrke økologien

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer etablerer Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Det nye kraftcenter skal være centrum for udviklingen af det økologiske jordbrug i Danmark og derigennem fastholde Danmarks position som verdens førende økologiland.

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening etablerer et nyt Innovationscenter for Økologisk Landbrug, som skal sætte mere skub i udviklingen inden for økologisk jordbrugsproduktion og bidrage til, at Danmark fastholder positionen som verdens førende økologiland. Centeret skal også stå i spidsen for klimaløsninger, som skal sikre, at den økologiske jordbrugsproduktion kan reducere sit klimaaftryk og blive klimaneutralt i 2050.

De to organisationer har hidtil haft hver deres faglige udviklingsafdeling, nemlig Økologisk Landsforenings landbrugsafdeling og SEGES Økologi Innovation. Kompetencerne i disse to afdelinger samles nu og bliver til Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Der er et fælles ønske om at sikre landbrugsfaglig udvikling, så økologien som produktionsform også i fremtiden kan honorere samfundets og forbrugernes ønsker og mål for blandt andet klima, miljø, dyrevelfærd og biodiversitet og samtidig være lønsomt.

Det nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug starter sine aktiviteter den 1. juli 2021 og får base i Agro Food Park i Aarhus. Agro Food Park er i forvejen udviklingscentrum for fødevareerhvervet i Danmark og huser desuden vidensvirksomheder, fødevareproducenter og teknologifirmaer.

Pengene til etableringen af det nye innovationscenter er afsat på finansloven for 2021, og der afsættes i alt 40 mio. kr. over en fireårig periode. Derudover afsættes 20 mio. kr. årligt til Fonden for Økologisk Jordbrug.

Bag finansloven for 2021 står regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Regeringens ambition er at fordoble det økologisk drevne areal frem til 2030.

Økologi
Forskning og innovation