Foto: Colourbox

Nyt om Brexit og planter

Landbrugsstyrelsen afholder for tiden webinarer om Brexit. Der forventes fortsat et no deal-scenarie. Detaljerne ændrer sig løbende, så det kan anbefales at tilmelde sig nyhedsbrevet fra Landbrugsstyrelsen, hvis man vil følge med i udviklingen.

Status er lige nu følgende:

Planter, som på nuværende tidspunkt ikke kræver plantepas, kan stadig frit eksporteres til Storbritannien uden kontrol. Planter, som på nuværende tidspunkt kræver plantepas, skal derimod følges af et plantesundhedscertifikat og senest ved ankomst til landet anmeldes af importøren i Storbritannien (dokumentkontrol).

EU-importregulerede varer fra tredjelande, som importeres til Storbritannien via EU, skal følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes af den Storbritannien-registrerede importør (senest fire timer før ankomst ved transport med fly – tre dage før ankomst ved anden transport) (importkontrol).

Der forventes ikke fysisk kontrol ved ankomsten af planter eller på det første modtagersted, men løbende kontrol og stikprøver som hidtil. Dette gælder formentlig kun i en overgangsperiode.

Sorter skal være registrerede på EU’s sortsliste for at kunne handles i EU. Sorter på EU’s sortsliste med en vedligeholder i Storbritannien skal fra den 29. marts have en repræsentant i EU. Eksport af frø til Storbritannien skal overholde Storbritanniens plantesundhedsregler og kræver eventuelt et plantesundhedscertifikat (formentligt for de frø, der i dag er importkrav for i EU).

Følg med på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.
EU