Økologisk investeringsstøtte 2021

Landbrugsstyrelsen åbner for tilskud under tilskudsordningen Økologisk investeringsstøtte 2021. Se en video og læs mere om dine muligheder på styrelsens hjemmeside.

Ansøgningsrunden for Økologisk investeringsstøtte 2021 er åben fra den 29. april og frem til den 4. juni. Under ordningen kan etablerede og nye økologer søge tilskud til teknologi, der er med til at øge produktiviteten på deres økologiske bedrift.

Du kan få tilskud til 40 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter i dit projekt. Tilskudspuljen er på i alt 40 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. er afsat til frugt, bær og grønt.

Vær opmærksom på, at ordningen også er åben for producenter af andre gartneriprodukter, herunder for eksempel for producenter af økologiske potteplanter.

Se en video og læs mere om ordningen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Der søges via Tast selv-service.

Økologi
Tilskudsordninger
Frilandsgartnerier
Væksthusgrøntsagssektoren