Pesticidbelastningen falder

Den nye bekæmpelsesmiddelstatistik for 2016 viser, at der bliver solgt færre belastende pesticider end tidligere, mens andelen af solgte mikrobiologiske midler stiger.

Belastningen fra pesticider er faldet med 57 pct. siden 2011 baseret på salgstal. Det vil sige, at målet på 40 pct. reduktion i den nye pesticidstrategi for 2017-2021, som er en opfølgning på den nye strategi, er nået.

Via sprøjtejournalindberetninger er det muligt at følge udviklingen i det reelle forbrug på markerne. Her viser tallene, at belastningen fra de anvendte pesticider er faldet med 26 pct. siden 2011.

Forskellen på salgstal og forbrugstal skyldes, at der op til indførslen af pesticidafgiften i 2013 skete en hamstring af de mere belastende pesticider.

I slutningen af 2017 skal pesticidafgiften evalueres, hvor blandt andet forskellene på salgs- og forbrugstal skal analyseres nærmere, og i foråret 2018 indkaldes partierne bag den nye pesticidstrategi til drøftelser af evalueringen og eventuelle justeringer af afgift og målsætning.

Indberetninger af data i SJI
Tidligere har der været ret få, som har indberettet sine sprøjtedata til SJI. For planperioden 2015/2016 ser det langt bedre ud! For grøntsager har 100 pct. af det støtteansøgte areal også indberettet sprøjtedata. Det samme gælder for planteskoler og prydplanter. For frugt og bær indberettes data for 80 pct. af arealet. Generelt set er alle sektorer steget som tegn på, at data indberettes rettidigt. Der har de seneste år været problemer med at indberette, men efter omlægningen af systemet ser det ud til, at det nu foregår problemfrit.

Pesticider
Plantesundhed
Miljø
Planteskoler
Potteplanter
Væksthusgrøntsagssektoren