Pesticidrester i fødevarer fra 3. kvartal 2017

Resultaterne af den danske pesticidkontrol fra 3. kvartal 2017 viser, at indholdet af pesticidrester har været lavt i dansk frugt og grøntsager men der er også plads til forbedringer.

Rapportering for 3. kvartal 2017 omfatter resultater fra 536 prøver. I kvartalspesticidrapporterne indgår både resultater for prøver udtaget som repræsentative for det danske marked (stikprøver) og prøver udtaget på grund af mistanke. De samlede resultater for hele året rapporteres senere mere indgående i Fødevarestyrelsens årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet bidrager til.

Undersøgelserne af restindhold i fødevarer, der sælges på det danske marked, skal støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller forhandler fødevarerne. Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for pesticidkontrollen.

DTU Fødevareinstituttet vurderer også, om tilstedeværelsen af flere pesticider i samme prøve har givet anledning til en risiko for forbrugeren, både for så vidt angår den kroniske som den akutte risiko for børn og voksne.

Generelt set er tallene i stil med tidligere. Der er taget mange prøver i danske varer kontra udenlandske frugt og grøntsager fra 3. kvartal. I de måneder er udvalget af danske frugt og grøntsager stort, deraf de mange prøver.

 

Pesticidrester i fødevarer 3. kvartal 2017

Pesticider
Frugt og grønt