Foto: Colourbox

Reform af EU's landbrugspolitik – PO-ordningen

Kommissionen har fremlagt et forslag til EU's landbrugspolitik i perioden 2021-2027. I forslaget fremgår det også, at man ønsker at fortsætte markedsordningen for frugt og grønt.

Dansk Gartneri finder det positivt, at de nuværende regler for støtte til producentorganisationer inden for frugt- og grøntsektoren forventes videreført, dog med nogle justeringer.

Der kan fortsat ydes EU-støtte til disse organisationers driftsfonde med 4,1 pct. af værdien af producentorganisationens omsætning. Hvad angår gennemførelse af de operationelle programmer, er forslaget, at man kan gå helt op til en syvårig programperiode mod nu maksimalt fem år.

Støttesatserne vedrørende sammenslutninger af producentorganisationer og transnationale producentorganisationer foreslås øget, helt op til 5 pct. af den godkendte omsætning i salgsorganisationen.

Ikke overraskende ligger det i forslaget, at en øget andel af udgifterne under driftsprogrammerne skal anvendes til opfyldelse af miljø- og klimamål. Det forventes i øvrigt, at ordningen vil kunne støtte de samme tiltag som nu.

Det skal understreges, at der er tale om et forhandlingsoplæg fra Kommissionens side.

EU
PO
Støtteordning